FILM

RÖRLIG MEDIA

Vi producerar film/video inom olika områden. Vi gör även inspelningar med flera kameror vid t.ex. konserter eller andra publika evenemang och kan även tillhandahålla direkt streaming till Internet.

Vi omvandlar era behov till verklighet, med känsla för att använda kraften från alla våra sinnen i förmedlandet av budskap. Med hjälp av film, ljud och text skapar vi produktioner som lyfter fram just det som ni vill förmedla.

Vi innehar egen utrustning i första hand för att måna om driftsäkerheten, men även för att inte vara beroende av tredje part vid våra produktioner. Många gånger sker produktionerna i kundernas namn, men även programinnehåll i vårt eget varumärke förekommer.

Inspelning efter ett överenskommet manus sker oftast med en kamera, men vid större föreläsningar, konserter eller andra evenemang där saker sker live, används vanligtvis flera kameror. Dessa kan spela in var för sig och därefter klippas i efterhand eller kopplas samman till en bildmixer för att redigera produktionen på plats med möjlighet att direktsända/streama det färdiga resultatet.

Möjligheterna är många så tveka inte att höra av er.

Kortfilm

För att nå fram i informationsbruset behövs idag ofta mer än en bild. Kortfilmer är filmer som varar allt mellan 15 sekunder upp till några minuter med kärnfulla budskap, mycket känsla och noga utvalda bildsekvenser och citat. Dessa filmer är bra kommunikationsverktyg i sociala medier där man vill marknadsföra en organisation, en arbetsplats, en produkt eller vill framföra ett budskap.

Instruktionsfilm

Filmproduktion med syfte att utbilda, instruera eller informera är ett slagkraftigt verktyg att sammanfatta kunskap. Vi filmar i rätt miljö för sammanhanget och genom bild, tal och instruktioner förmedlas det som ni vill få fram. Att göra en instruktionsfilm som finns tillgänglig online om t.ex. en produkt, kan ge ett stort mervärde för användaren.

Event – Streaming

Inspelning och/eller streaming av event med flera kameror ger ett helhetsintryck av arrangemanget. Exempel är konserter, konferenser, årsmöten och bolagsstämmor. Det är ett effektivt sätt att nå deltagare på distans med hjälp av streaming, eller låta de som inte kunnat delta i eventet ta del av det i efterhand. Detta arbetssätt kan med fördel synkroniseras med t.ex. Zoom eller Teams för att låta deltagarna på distans interagera med eventet.

Drönare

Ett sätt att få fram en mer levande inspelning och annorlunda perspektiv är att använda drönare. Den behöver inte befinna sig långt över marken för att nå önskad effekt. Med sin gyro-upphängda kamera blir bilden väldigt stabil. Drönare kan också med fördel användas till mycket mjuka åkningar och kan bland annat programmeras till att följa ett fordon eller en person. Ett komplement med drönare öppnar upp för många möjligheter att göra en filmproduktion mycket mer levande och innehållsrik.

Det kräver dock lite mer planering än vid filmning på marken. Sker filmningen på privat område, exempelvis ett industriområde, räcker det oftast med att underrätta de inom området som kan tänkas komma med på filmen. Om det däremot skall filmas på ställen där allmänheten har tillträde, krävs vissa tillstånd och medgivanden för att uppfylla lagstadgade krav. Rådgör gärna med oss vid planeringen av sådana projekt.

Vi är registrerade som drönaroperatör hos Transportstyrelsen och flygningar sker endast med fjärrpiloter som innehar drönarkörkort.