FILM

RÖRLIG MEDIA

Vi utför videoproduktion inom en mängd områden såsom dokumentär, information, instruktion, utbildning och mässvideor. Vi gör även inspelningar med flera kameror vid t.ex konserter eller andra publika evenemang och kan även tillhandahålla direkt streaming till Internet.

Vi omvandlar era behov till verklighet, med känsla för att använda kraften från alla våra sinnen i förmedlandet av budskap. Med hjälp av film, ljud och text skapar vi produktioner som lyfter fram just det som ni vill förmedla.

Vi innehar egen utrustning i första hand för att måna om driftsäkerheten, men även för att inte vara beroende av tredje part vid våra produktioner. Många gånger sker produktionerna i kundernas eget namn, men även vårt eget varumärke Nexacord förekommer främst vid TV-produktioner och liknande.

Inspelning efter ett överenskommet manus sker oftast med en kamera, men vid större föreläsningar, konserter eller andra evenemang där saker sker ”live” används vanligtvis flera kameror. Dessa kan spela in var för sig och därefter klippas i efterhand och/eller kopplas samman till en bildmixer för att redigera produktionen på plats med möjlighet att direktsända/streama det färdiga resultatet. Möjligheterna är många.

Kortfilm

För att nå fram i informationsbruset behövs idag mer än en bild. Kortfilmer är filmer som varar allt mellan 15 s upp till några minuter med kärnfulla budskap, mycket känsla och noga utvalda bildsekvenser och citat. Dessa filmer är bra kommunikationsverktyg i sociala medier där man vill marknadsföra en organisation, en arbetsplats, en produkt eller vill framföra ett budskap.

Dokumentär

Dokumentationsfilmning genomförs bland annat på konferenser, konserter, utbildningar, event eller andra tillfällen där man vill fånga känsla och innehåll. Detta är ofta lite längre filmer som kan användas i bland annat utbildningssyfte för nya arbetande eller som en del i marknadsföringen.

Instruktionsfilm

Filmproduktion med syfte att utbilda, instruera eller informera är ett slagkraftigt verktyg att sammanfatta kunskap. Vi filmar i rätt miljö för sammanhanget och genom bild, tal och instruktioner förmedlas det som ni vill få fram.

Drönare

Ett sätt att få fram en mer levande inspelning och annorlunda perspektiv är att använda drönare. Den behöver inte befinna sig så långt över marken för att nå önskad effekt. Med sin gyroupphängda kamera blir bilden väldigt stabil. Drönare kan också med fördel användas till mycket mjuka åkningar och kan bland annat programmeras till att följa ett fordon, en person mm. Ett komplement med drönare öppnar upp för många möjligheter att göra en filmproduktion mycket mer levande och innehållsrik.

Det kräver dock lite mer planering än vid filmning på marken. Sker filmningen på privat område, exempelvis ett industriområde, räcker det oftast med att underrätta de inom området som kan tänkas komma med på filmen. Om det däremot skall filmas på ställen där allmänheten har tillträde, krävs vissa tillstånd och medgivanden för att uppfylla lagstadgade krav. Rådgör gärna med oss vid planeringen av sådana projekt.