OM OSS

VÅR VERKSAMHET

NPP Photo Sweden AB har sin huvudsakliga verksamhet i södra Sverige med bas i Helsingborg. Verksamheten är produktioner inom både fotografi och film/video. Våra kunder är företag, organisationer och myndigheter.

Inom fotografin varierar uppdragen med allt ifrån endast fotografering till fullständiga produktioner med digital bearbetning, friläggning via blue screen/green screen och mycket mer. Vi hanterar allt efterarbete med redigering, retuschering och monteringar.

Vi bistår även med grafisk formgivning samt med andra kreativa idéer och lösningar. Via ett nätverk av samarbetspartners finns en bred expertis inom grafisk produktion. Detta omfattar layout av reklammaterial, broschyrer, skivomslag och andra grafiska arbeten, såväl digitalt och interaktivt som anpassat för tryck.

Film/videoproduktion bedrivs till stor del under varumärket Nexacord. Efter flera års film/videoproduktion har varumärket vuxit fram då NPP Photo som namn inte direkt speglade verksamheten med rörlig media.

Vi innehar egen utrustning för att göra produktioner med bland annat 4 st HD-kameror, actionkameror, bildmixer med SDI- och HDMI-gränssnitt, utrustning för streaming (direktsändning online), ljudmixer och ljudsplitter som medger inspelning av upp till 16 separata ljudkanaler. Allt är mobilt för att etableras på önskad inspelningsplats.

Samarbetspartner som vi jobbar nära tillsammans med är bland andra:

Historik

Företaget grundades 1995 och har således varit med i branschen under drygt 25 år. De samlade erfarenheterna inom både foto- och filmbranschen kan vi med glädje använda oss av i de numera helt digitaliserade processerna. 

Det är väldigt få som använder ett mörkrum idag. Antagligen lika få sitter vid ett klippbord med en massa filmstumpar som ska skarvas ihop till en hel film, där direktljudet på filmen var förskjuten med 18 bildrutor. Det var den gamla goda tiden och den resan har jag varit med om. Idag tror man knappt det är sant.

Mörkrum eller mjukvara

Att ha arbetat i mörkrum med framkallning av både film och pappersbilder, i både svart/vitt och färg, gör att förståelsen för den digitala tekniken som numera används blir mer komplex. Man lär sig helt enkelt att uppskatta programvarornas funktioner. Det som tar några minuter att göra i Photoshop, tog timmar att göra med den gamla tekniken. Att retuschera bilder med retuschfärger och små hårfina penslar var betydligt med tidsödande än att använda Photoshops verktyg. Men det var en annan sorts hantverk. I den digitala världen är det tyvärr ibland för lätt att förvanska bilder just bara för att det går och inte för att det behövs.

Var det bättre förr?

Svaret på det är väldigt tydligt: Nej!

Det kan visst tyckas nostalgiskt att stå i ett mörkrum och se en bild växa fram, eller att hålla i en äkta fotografisk pappersbild som just torkat efter framkallningen. Men används den digitala tekniken rätt är den absolut det bästa arbetsflödet. Det enda jag kommer på som var bättre förr är att en riktigt bra tagen bild, tekniskt korrekt och väl genomtänkt, uppskattades på ett helt annat sätt. Idag tar många för givet att allt som är bra är ihopsnickrat i Photoshop.

/Mikael Nordström, ägare och grundare.

Några av våra kunder