KONTAKT

ÖVRIG INFORMATION

Välkommen att kontakta oss med era frågor och eventuella uppdrag.

NPP Photo Sweden AB
Bredgatan 19
SE-252 25 Helsingborg

Tel. +46 42 28 00 00
E-mail: info@npp-photo.com

Copyright och rättigheter

Samtliga bilder/filmer som publiceras på denna webbsida är copyrightskyddat material. Beställt material eller bilder/filmer/dokument som laddas ner via inloggningsbara sidor får endast användas till överenskommet ändamål.

Svenska Fotografers Förbund har utarbetat riktlinjer för bland annat bildköpare. Här finns också mer information om upphovsrätt, vad som gäller vid fotografering m.m. (Länk till extern sida) Läs mer >

Beställningar

Bild- och filmbeställningar kan endast göras om materialet ska användas för yrkesmässigt bruk. Bilder/filmer levereras normalt via inloggningsbara sidor eller på flyttbar media enligt överenskommelse.

Filserver

Som service till våra kunder har vi en egen filserver där aktuellt material alltid finns tillgängligt. Kontakta oss för användarnamn och lösenord. För att nedladdning skall fungera krävs att port 8000 är öppen på den inloggades dator.

Grundlagsskyddad webbplats

Denna webbplats har grundlagsskydd. Det innebär bland annat att General Data Protection Regulation (GDPR) inte gäller om tillämpningen strider mot yttrandefrihetsskyddet som stadgas i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Mer information om vad som gäller finns hos Myndigheten för press, radio och tv. (Länk till extern sida) Läs mer >

GDPR (General Data Protection Regulation)

Många tänker på personuppgifter som namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Personuppgifter är även allt annat som kan kopplas till dig som individ såsom t.ex. kundnummer eller registreringsnummer på bilen.

Vi samlar in uppgifter som frivilligt tillhandahålls oss och sparas för att kunna hantera administrativa nödvändigheter men även kommunikation via telefon, e-post mm. Då vi endast har företagskunder använder vi oss inte av personnummer i något sammanhang om det inte som enskild näringsidkare utgör företagets organisationsnummer. Det administrativa kundregistret gallras och uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuellt.

Uppgifter registreras även för registerhållning av bilder, filmer och annat inspelat material, då endast med namn på medverkande.

Vi använder insamlade personuppgifter för att administrera bokföring, ordrar, fakturor mm enligt gällande lag, för registerhållning och sökning efter arkivmaterial, bild, filmer, ljudfiler mm. De används också för att upprätthålla en god service och affärsrelation med våra kunder via telefon och e-post.

Inget av våra register för administration, bilder, filmer och ljudfiler finns tillgängligt på Internet utan används endast lokalt. Register för e-postadresser och telefonkontakter kommunicerar via säker molnlagring hos Apple ICloud.Inga uppgifter delas ut till tredje part utan den berördes medgivande. Den policyn har vi haft under många år.

Vår hemsida www.npp-photo.se har utgivningsbevis från Myndigheten för Press, Radio och TV vilket innebär att den faller under Yttrandefrihetsgrundlagen. Därmed är GDPR inte tillämpligt annat än i undantagsfall.

Som kund har du alltid rätt att begära registerutdrag och att få felaktigheter tillrättade. Om du av någon anledning inte vill vara kvar i våra register, har du rätt att få dina uppgifter borttagna. Gäller det uppgifter i vårt administrationssystem, måste alla mellanhavanden vara avslutade innan en borttagning kan ske. Dock finns vissa uppgifter kvar i backup-system i de för närvarande 7 år som bokföringslagen kräver.

Borttagning sker genom att du meddelar oss via telefon (042-280000), brev eller e-post info@npp-photo.com. Dock måste vi säkerställa din identitet innan vi kan vidta några åtgärder. Borttagning ur våra arkivregister innebär att du därefter inte blir sökbar i dessa. I händelse av att du själv eller kund vill få fram arkivmaterial på dig, kommer vår tidsåtgång för sökning att debiteras med timtaxa.