DIN MEDIEPARTNER

DET VI GÖR SÄGER MER ÄN TUSEN ORD

FOTO

Vi erbjuder kompletta produktioner inom foto med digital bildbearbetning, friläggning, färgstyrning med mera.

FILM

Vi erbjuder filmproduktion inom olika områden för såväl applikationer till Internet som i fullt HD-format.

LIVESTREAMING

Vi erbjuder lösningar för livestreaming från både vår egen studio liksom ute på fält.

Marknadsföring med rörlig media

Marknadsföring med hjälp av rörlig media har blivit den snabbast växande delen på Internet. Även ett mindre företag eller organisation kan nå sina målgrupper på ett slagkraftigt sätt.

Utvecklingen går i stark riktning mot webb-tv. Om några år kan det markbundna tv-nätet ha gjort sitt. Då kommer utbudet av tv-kanaler på Internet (webb-tv) att breddas betydligt. Flertalet av kanalerna kommer troligtvis att vara helt reklamfinansierade och därmed gratis för tittaren.

Ett brett utbud kräver ett genomtänkt budskap som skiljer sig från flödet. Förbered dig du också redan idag!

Information och kunskap

Inspelade föreläsningar, instruktioner, kurser mm som finns tillgängliga dygnets alla timmar, är en enorm tillgång. Dessutom får alla berörda ta del av exakt samma information. Informationstekniken inom rörlig media utvecklas snabbt och blir mer interaktiv. Därmed blir användaren mer deltagande och aktiv.

I takt med nätets utbyggnad bedrivs konferenser och utbildningar allt oftare på distans. Många möten utförs redan nu på ett effektivt sätt via videolänk och fler lär det bli. Direktstreamade föreläsningar mm är ett effektivt sätt att spara både arbetstid och resor. Kontakta oss gärna för att få veta mer!